NLG Lớp 1 | Buổi 1/2 || 08.10.21


19h30 8.10.21 I Lớp 1 buổi 1 NLG Trống đồng & 20h30 Sự kiện Hợp nhất tình thương – Kiến tạo hạnh phúc số 117 Với nỗ lực giúp các học viên theo dõi và tương tác tốt hơn với Lớp học, Ban Tổ Chức triển khai chương trình trên cả 2 hạ tầng Youtube và Facebook. 👉Youtube: 👉Fanpage: Hãy cùng kết nối với NLG và chung tay lan tỏa yêu thương. ❤️ Tổng đài yêu thương: 028 7779 2288 ( ❤️ USA: +1 916-698-4138 ❤️ Canada: +1-778-839-1538 Quý CBAC cài đặt Telegram về và vào các link sau để nhận thông tin lớp học và được hỗ trợ khi cần ❤️ Nhóm 1: Link: =] Để nhận thông tin lịch học các lớp NLG, công thức thực hành sau mỗi buổi học, thông báo quan trọng từ BTC ❤️ Nhóm 2: Link: =] dành cho học viên mới, học viên lớp 1, 2 NLG để nhắn tin chia sẻ lan tỏa, hỏi đáp về thực hành NLG #Lop1NLG #Lop1NLGTrongdong #Lop1buoi1 #TructiepNLG #Hopnhattinhthuong #Kientaohanhphuc #NLG #NLGTrongdong #Tinhthuong #5Yeutotinhthuong #So117 #117 #ChuPhuc #LeVanPhuc #NLGVietNam #MCThuyTrang #ThuyTrang #Ketnoiyeuthuong
https://nhatkyradio.net/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *