Hôn nhân truyền thống được sắp đặt và tư tưởng tự do yêu đương


Kênh Hành Trình Tu Luyện: ——————— Nguồn bài viết từ: Dịch từ: ——————— – Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) là môn tu luyện Phật gia thượng thừa, do ông Lý Hồng Chí, Sư phụ của pháp môn sáng lập. Các bài giảng của Sư phụ Lý được trình bày trong nhiều kinh thư, trong đó có Pháp Luân Công, Chuyển Pháp Luân, Đại Viên Mãn Pháp, Tinh tấn Yếu chỉ, Hồng Ngâm. v.v. – Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) không phải là tôn giáo, không có trụ sở, không thu phí; bất cứ ai cũng có thể vào học bất cứ lúc nào và rời đi bất cứ lúc nào đều là tự nguyện. Người học có thể tự học ở nhà hoặc đến các điểm luyện công, đọc sách, chia sẻ về môn tu luyện, nếu bạn muốn học Pháp Luân Đại Pháp, vui lòng xem tại đây: CẢM ƠN BẠN. ———————
https://nhatkyradio.net/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *