Changcady và khủng long biết nói, tìm đồ chơi con vật, xe đồ chơi: máy múc, xe bê tông – Part 109


Changcady và khủng long biết nói, tìm đồ chơi con vật, xe đồ chơi: máy múc, xe bê tông – Part 109 Changcady hôm nay đi chăn trâu. Trong lúc đó thì bạn Nhím phát hiện ra một cái đầu khủng log biết nói. Sau đó khủng long dẫn hai bạn đi tìm đồ, họ tìm được rất nhiều đồ chơi như xe máy xúc, xe nâng, xe trộn bê tông, xe máy ủi …. và cả các con vật đồ chơi rất dễ thương
https://nhatkyradio.net/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *